امروز دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ۰۰:۳۵

پلیمر صنعت یاسوج

کارخانه پلیمر صنعت یاسوج تولید کننده لوله واتصالات پلى اتیلن داراى مهراستاندارد بیمه نامه محصول وگواهى تایید از سازمان جهاد کشاورزى

پلیمر صنعت یاسوج

مشخصات کلی

پلیمر صنعت یاسوج

 • تولید کننده
 • شرکت خصوصی

پلیمر صنعت یاسوج

604

پلیمر صنعت یاسوج ، تولید لوله واتصالات پلى اتیلن
پلیمر صنعت یاسوج ، تولید لوله واتصالات پلى اتیلن اجرا ونصب سامانه هاى نوین ابیارى

شهرک صنعتى بلکو ، بلوار صنعت ، خیابان صنعت شرقی 3

51 - 100 نفر

www.polymeryasuj.com

مالکیت

۱۱ مهر ۱۳۷۹

بازرگانی و تجارت
 • ایران
 • خاورمیانه

آب وفاظلاب -شرکت گاز-جهاد کشاورزى

اطلاعات کارخانه

بیشتر از 5,000 مترمربع

یاسوج شهرک صنعتى بلکو بلوار صنعت

داخل شرکت

5 خط و بیشتر

5 - 10 نفر

5 - 10

گواهی های مدیریتی و استانداردها
 • استاندارد های ملی ایران ISIRI
 • تاییدیه جهاد کشاورزی
 • تاییدیه آب و خاک
 • تایدییه آبیاری تحت فشار
 • ISO 9000 , 9001 , 9004 , 19011 : 2000
 • ISO 14000 , 14001
 • OHASA 18001
صلاحیت ارجاع کار
 • گرید : B
 • عضویت در وندور لیست وزارت نیرو و شرکتهای تابعه
 • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
داراى پروانه استاندارد iso9001 iso14001 iso18001
انجمن ها
 • انجمن صنفی تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن